Câu chuyện kinh doanh

Đầu tư CMC: 6 tháng lãi vượt 10% kế hoạch cả năm 2017

Trong kỳ TTCK theo chiều hướng tốt nên Đầu tư CMC đã bán bớt cổ phiếu khiến doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh.

Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CK: CMC) công bố BCTC quý 2/2017.

Riêng quý 2/2017, doanh thu thuần đạt 2,36 tỷ đồng giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến CMC lỗ gộp 109 triệu đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 876 triệu đồng.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 3,4 tỷ đồng tăng 21% so với quý 2/2016, tuy nhiên chi phí của hoạt động này cũng tăng cao lên mức 1,34 tỷ đồng, chi phí bán hàng không đáng kể trong khi chi phí QLDN giảm mạnh 61% nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 1,25 tỷ đồng tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cho biết doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh là do trong kỳ thị trường chứng khoán theo chiều hướng tốt nên công ty đã bán bớt cổ phiếu đang nắm để cơ cấu lại danh mục các khoản đầu tư tài chính của công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 5,47 tỷ đồng chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ nhưng nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng cao và tiết kiệm các khoản chi phí nên LNST đạt 2,2 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 984 triệu đồng cùng kỳ 2016.

Được biết kết thúc năm 2016, CMC chỉ đạt hơn 19 tỷ đồng doanh thu và 440 triệu đồng LNST, sang năm 2017 công ty đặt mục tiêu đạt hơn 20 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế tăng trưởng mạnh đạt 2 tỷ đồng – Như vậy với báo cáo mới được công bố, 6 tháng đầu năm CMC đã hoàn thành vượt 10% kế hoạch LNTT cả năm 2017.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác