Câu chuyện kinh doanh

GTNFoods: Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ liên quan đến Vilico và Vinatea

Đây là 2 tổng công ty đã đóng góp lớn vào con số lãi ròng tới hơn 95 tỷ đồng cao gấp 12 lần so với cùng kỳ của GTNFoods trong nửa đầu năm 2017.

Công ty cổ phần GTNfoods (mã chứng khoán GTN) đã công bố báo cáo soát xét nửa đầu năm 2017.

Theo đó sau soát xét lãi ròng 6 tháng 2017 có điều chỉnh giảm nhẹ từ mức gần 100 tỷ đồng xuống còn 95,4 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về công ty mẹ đạt 17,3 tỷ đồng thay cho con số 20,8 tỷ đồng được công bố trước đó. Nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh giảm này là do các khoản mục chi phí được điều chỉnh tăng.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong kỳ là do trong nửa đầu năm 2017 công ty đã tiến hành mua thành công 65% sở hữu của Vilico dẫn đến hợp nhất thêm vào tập đoàn hai công ty rất tiềm năng nằm trong chiến lược kinh doanh cốt lõi là Vilico và CTCP Giống bò sữa Mộc Châu. Thêm vào đó quá trình tái cơ cấu và tăng hiệu quả hoạt động tại Vinatea đã cơ bản hoàn thành cũng tác động tốt đến lợi nhuận. Theo đó việc tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ đều đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty và hứa hẹn sẽ còn tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

Đáng chú ý trong báo cáo soát xét kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP (công ty con) chưa được phê duyệt chính chức báo cáo Quyết toán CPH cho giai đoạn từ 2014 – 2015 vì vậy một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất giữ niên độ của GTNfoods có thể sẽ thay đổi sau khi Bộ NN&PTNT phê duyệt chính thức.

Ngoài ra cũng liên quan đến TCT Chè Việt Nam, kiểm toán cho biết hiện công ty này vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để ký lại hợp đồng thuê đất tại khi đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa mặc dù TCT đã thu hồi quyền sử dụng lô đất này từ đối tác kinh doanh. Bên cạnh đó TCT này cũng chưa hoàn tất việc nhận lại mặt bằng một phần tài sàn tại địa chỉ 59 An Bình.

Bên cạnh đó do công ty đang hợp nhất với Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP (VLC) theo giá trị sổ của tài sản thuần tại ngày 1/1/2017 vì vậy một số chỉ tiêu giá trị phân bổ Lợi thế thương mại trên BCTC của GTN có thể sẽ thay đổi sau khi công ty này xác định được giá trị hợp lý tài sản thuần của VLC.

Về vấn đề này, dựa theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 thì ý kiến ngoại trừ mà kiểm toán đưa ra là chính xác, công ty cho biết hiện tại đang thực hiện xác định giá trị hợp lý và sẽ cập nhật số liệu trong BCTC cuối năm, đảm bảo hoàn tất trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp nhát theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác