Câu chuyện kinh doanh

Lilama (LLM): Quý 3 lãi 112 tỷ đồng, nâng tổng LNST 9 tháng đầu năm lên 234 tỷ đồng

Tính đến 30/9/2017 Lilama còn hơn 345 tỷ đồng LNST chưa phân phối; ngoài ra còn hơn 211 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán LLM) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2017.

Tính riêng quý 3, doanh thu đạt gần 6.755 tỷ đồng, đóng góp một nửa doanh thu đạt được trong 9 tháng đầu năm (13.429 tỷ đồng). Tuy nhiên do giá vốn bỏ ra tăng mạnh nên lợi nhuận gộp thu về còn 312 tỷ đồng; trong khi đó lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm đạt gần 998 tỷ đồng.

Trong quý 3 doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 28 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính hơn 130 tỷ đồng. Trừ các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các loại chi phí khác, riêng quý 3 Lilama báo lãi sau thuế 112,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho công ty mẹ đạt 112,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Lilama đạt doanh thu thuần 13.429 tỷ đồng; riêng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần ngàn tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 120 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính hơn 461 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 356 tỷ đồng… dẫn tới lợi nhuận sau thuế còn hơn 234 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 215 tỷ đồng.

Trên BCTC quý 3 công ty thể hiện, tính đến 30/9/2017 Lilama có gần 1.700 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn và dài hạn. Tổng cộng tài sản của Lilama đạt 14.752 tỷ đồng, giảm sút 3.235 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả cũng giảm được 3.430 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 2.069 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu hơn 797 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2017 Lilama còn hơn 345 tỷ đồng LNST chưa phân phối; ngoài ra còn hơn 211 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 17,5 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu; hơn 9 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu… Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 3 còn 3.725 tỷ đồng, tăng gần 250 tỷ đồng so với đầu năm.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng