Câu chuyện kinh doanh

Viettronics Tân Bình (VTB): 6 tháng lãi 5 tỷ đồng hoàn thành 30% kế hoạch

Riêng quý 2/2017, Viettronics Tân Bình (VTB) lãi ròng chưa đến 1 tỷ đồng giảm 23% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 92 đồng.

CTCP Vietronics Tân Bình (mã CK: VTB) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2017.

Theo đó, riêng quý 2/2017 doanh thu thuần đạt 148 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lãi gộp đạt 20,5 tỷ đồng tăng 25% so với quý 2/2016. Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng cao nên LNST chỉ đạt 1,3 tỷ đồng, LNST thuộc về công ty mẹ chưa đến 1 tỷ đồng giảm 23% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 92 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do trong kỳ xu thế thị trường biến động nên công ty phải giảm giá một số mặt hàng nhằm kích thích thị trường và giải phóng hàng tồn kho.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, VTB đạt 379 tỷ đồng doanh thu thuần tăng mạnh 80% so với cùng, tuy nhiên chi phí giá vốn và các khoản chi phí khác cũng ở mức cao nên LNST đạt gần 5 tỷ đồng cao gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2016, VTB công bố đạt gần 755 tỷ đồng doanh thu, cao gấp hơn 2 lần so với 2015 và cao nhất kể từ khi niêm yết; lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015. Năm 2017, HĐQT cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với mục tiêu 805 tỷ đồng doanh thu và 16,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 7% và 6,5% so với thực hiện của năm 2016.

Như vậy mặc dù KQKD nửa tháng đầu năm 2017 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ thì VTB cũng mới chỉ hoàn thành được 47% kế hoạch doanh thu và 30,4% kế hoạch LNST.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng