Câu chuyện kinh doanh

Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS): Ảnh hưởng lớn từ tỷ giá, năm 2017 lãi trước thuế vỏn vẹn 5 tỷ đồng

Năm 2017 Xi măng Vicem Bút Sơn lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 75 tỷ đồng và không hưởng lãi chênh lệch tỷ giá gần 22 tỷ đồng như năm trước đó.

CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán BTS) công bố báo cáo tài chính quý 4/2017 với kết quả lãi trước thuế 5 tỷ đồng cả năm 2017, giảm sâu so với số lãi gần 167 tỷ đồng đạt được năm 2016 và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cụ thể, doanh thu năm 2017 đạt 3.151 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2016, trong đó riêng doanh thu bán xi măng đạt 2.897 tỷ đồng, chiếm khoảng 92% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ bán clinke và doanh thu khác.

Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS): Ảnh hưởng lớn từ tỷ giá, năm 2017 lãi trước thuế vỏn vẹn 5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính chưa đến 1 tỷ đồng – là nguồn thu lãi tiền gửi. Trong khi đó năm 2016 Vicem Bút Sơn còn ghi nhận gần 22 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá vào doanh thu tài chính. Chi phí tài chính cả năm hơn 213 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó riêng chi lãi tiền vay 133 tỷ đồng, tăng hơn 9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, năm 2017 Công ty ghi nhận 75,5 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá.

Do vậy, dù tiết giảm được 47 tỷ đồng chi phí bán hàng và 12 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2016, thì kết quả cả năm 2017 Vicem Bút Sơn còn lãi trước thuế 5 tỷ đồng, giảm sâu so với 167 tỷ đồng lợi nhuận đạt được năm 2016 và còn cách rất xa mục tiêu lãi 151 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.  

Tính đến cuối năm 2017 tổng cộng tài sản công ty đạt 3.818 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 2.486 tỷ đồng, giảm hơn 220 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 50 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 230 tỷ đồng.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác