Doanh nhân

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thay đổi Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hồng Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Bảo Việt.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC - mã chứng khoán BVS) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó HĐQT công ty quyết định thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của BVSC từ ngày 29/11/2018. Ông Nguyễn Anh Tuấn vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 31/8/2018 thay cho ông Đậu Minh Lâm.

Đồng thời HĐQT Chứng khoán Bảo Việt cũng quyết định bầu ông Nguyễn Hồng Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của BVSC từ 29/11/2018. Ông Nguyễn Hồng Tuấn, sinh năm 1969, là Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn được ĐHCĐ thường niên năm 2017 của BVSC bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 27/6/2017.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn còn là Phó Chủ tịch của Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng