Hồ sơ

Ông Nguyễn Ngọc Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Cienco 1

Ông Nguyễn Ngọc Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Cienco 1 từ 27/2/2017.

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 – CTCP (Cienco1) vừa có thông báo thay đổi nhân sự.

Tại phiên họp HĐQT ngày 27/2 vừa qua, HĐQT công ty đã quyết định thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Hòa được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 27/2/2017.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo giám sát chiến lược phát triển của Công ty, công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, quan hệ cổ đông và các trách nhiệm khác theo quy định.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. Cụ thể, ông Phạm Văn Duyệt, Phó Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình đồng thời theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác quản lý vốn đầu tư tài chính.

Việc theo dõi, giám sát công tác quản lý điều hành khối xây dựng đường bộ, đường sắt sân bay, hợp tác quốc tế được giao cho ông Vương Đức Thọ, ủy viên HĐQT.

Ông Cấn Hồng Lai, Ủy viên HĐQT có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo và giám sát công tác đầu tư phục vụ SXKD, kế hoạch, kỹ thuật công nghệ và an toàn lao động.

Nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chỉ đạo, mở rộng và phát triển công nghệ xử lý nền móng và công trình ngầm được giao cho ông Trần Đức Hòa, Ủy viên HĐQT.

Ông Đào Việt Tiến, Ủy viên HĐQT được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát công tác quản lý điều hành khối xây dựng cầu cảng.

Còn ông Quách Bá Vương, Ủy viên HĐQT, được giao theo dõi chỉ đạo và giám sát công tác tài chính thị trường và truyền thông.

Trước đó, ông Cấn Hồng lai đang là Chủ tịch HĐQT của Cienco 1 còn ông Nguyễn Ngọc Hòa là Thành viên HĐQT công ty.

Ngày 12/1/2017, ông Cấn Minh Đức, con ông Cấn Hồng lai đã bán đi toàn bộ 831.900 cổ phần đang sở hữu tại Cienco 1; bà Cấn Thị Hạnh, con ông Cấn Hồng Lai cũng đã bán đi toàn bộ 85.000 cổ phần tại Cienco 1. Đồng thời, vợ ông Cấn Hồng Lai, bà Cấn Thị Hiến bán đi toàn bộ 154.000 cổ phần Cienco 1. Tất cả các giao dịch trên đều thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Ngay sau đó, HĐQT công ty đã chấp thuận để ông Cấn Hồng Lai thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Cienco 1 từ ngày 13/1/2017, và đã tạm giao ông Phạm Văn Duyệt, Phó Chủ tịch, điều hành các công việc từ ngày 13/1/2017.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng