Hội nhập

8 tháng đầu năm, hơn 61 nghìn doanh nghiệp được thành lập

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 8/2015, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.301 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 55.154 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp mới được thành lập trong tháng 8, tăng 41% về số lượng doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2015.

Trong tháng 8/2015, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 129,8 nghìn lao động, tăng 41,1% so với tháng trước và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động của cả nước là 834 doanh nghiệp, tăng 11,5% so với tháng 7/2015.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là 7.595 doanh nghiệp, tăng 27,9% so với tháng trước, trong đó: 1.460 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 6.135 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Ngoài ra, trong tháng 8/2015 vừa qua, số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trước đây nay quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.359 doanh nghiệp, giảm 7,4% so với tháng 7/2015.

Trong 8 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 61.305 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 376.419 tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,9 % về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm của cả nước vào nền kinh tế là 857.958 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 376.419 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 481.539 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014 và số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới là 873,3 nghìn lao động, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 chia theo vùng lãnh thổ: vùng Tây Nguyên là khu vực duy nhất có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, vùng Đồng bằng Sông Hồng tăng 34,8%, vùng Đông Nam Bộ tăng 32,2%, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 27,2%, Trung du và miền núi phía Bắc tăng 24,4% và Đồng bằng sông Cửu Long tăng 21,1%.

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực hoạt động: trong 8 tháng vừa qua, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng ở tất cả các ngành so với 8 tháng đầu năm 2014. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 39.056 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước gồm: 11.248 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 27.808 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong 8 tháng năm 2015, cả nước có 11.333 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là con số đáng khích lệ cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế đã tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng