Hội nhập

Việt Nam sau hội nhập: Cơ hội song hành với rủi ro!

Hội nhập vừa là cơ hội, vừa là thách thức và có không ít rủi ro. Hội nhập mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải đủ cho phát triển.

Dệt may là ngành được hưởng lợi nhiều nhất khi đàm phán TPP thành công nhưng cũng phải chấp nhận những quy định về nguyên tắc xuất xứ.

Quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa với việc thiết lập các khu vực thương mại tự do (FTA) đã đưa Việt Nam đứng trước những vận hội mới để tiếp cận nguồn lực cao hơn và sân chơi cũng trở nên rộng lớn hơn. Song đi kèm là cạnh tranh cũng quyết liệt hơn.

Theo ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương, hội nhập còn là những cam kết hợp và những đòi hỏi gắn bó sâu sắc mở cửa với cải cách trong nước.

Theo tính toán, trường hợp tham gia TPP, xuất khẩu và GDP của Việt Nam có thể tăng thêm tương ứng 68 tỷ USD và 36 tỷ USD hay 28,4% và 10,5% vào năm 2025 so với kịch bản nếu không tham gia TPP (tính theo giá 2007). Tuy nhiên, ông Võ Trí Thành cho rằng tính toán trên mới chỉ cho thấy tiềm năng và cơ hội to lớn do hội nhập có thể đem lại.

Bài học sau 8 năm gia nhập WTO của Việt Nam cho thấy, cơ hội có khi lại trở thành thách thức nếu thiếu ứng xử chính sách vĩ mô thích hợp và thiếu những cải cách bên trong cần thiết,” ông Võ Trí Thành nói.

Đúng là tác động tổng thể của hội nhập đối với nền kinh tế Việt Nam có thể rất tích cực, song không có nghĩa đúng với mọi ngành, mọi doanh nghiệp. Việt Nam phải mở cửa mạnh hơn và do vậy, cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Thậm chí, những ngành vốn được bảo hộ và những doanh nghiệp kém cạnh tranh sẽ phải giảm sản xuất, thậm chí thu nhỏ hoặc phá sản.

Ngay đối với những ngành hàng được xem có lợi thế khi hội nhập cũng có thể vấp phải không ít rào cản. Như đối với TPP, dệt may phải đảm bảo nguyên tắc xuất xứ (một tỷ lệ đầu vào phải là từ các thành viên TPP) để được áp thuế suất 0% của nước thành viên nhập khẩu. Đối với hàng thủy sản, vốn thuế suất không còn là rào cản chính, song các biện pháp kiểm dịch SPS có thể lại trở nên ngặt nghèo hơn.

Ông Võ Trí Thành cho rằng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và nền kinh tế toàn cầu đầy biến động, cả Chính phủ và doanh nghiêp phải không ngừng đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh.

Với Chính phủ, cần phải hết sức nỗ lực cải cách, xây dựng chính sách theo hướng: Hài hòa hóa các tuyến hội nhập với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tăng cường vai trò, vị thế của khu vực tư nhân, đáp ứng cam kết hội nhập; Thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khuyến khích sáng tạo cả về tư duy phát triển, năng lực quản lý và đổi mới công nghệ…,” ông Võ Trí Thành khuyến nghị.

Đối với doanh nghiệp, ông Võ Trí Thành cho rằng điều “cốt lõi” là phải xem kinh doanh là cái “nghiệp”, và gắn sứ mệnh đó với học hỏi cách thức kinh doanh trong bối cảnh mới.

“Doanh nghiệp phải học tìm kiếm cơ hội kinh doanh, chấp nhận cạnh tranh, học cách huy động vốn, học cách quản trị sự bất định, học đồng hành với Chính phủ, và học đối thoại pháp lý,” ông Võ Trí Thành khuyến nghị.


Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng