Nhà đầu tư đang “cưỡi sóng” M&A

Nhà đầu tư đang “cưỡi sóng” M&A

Số lượng và giá trị giao dịch trong lĩnh vực M&A nửa đầu năm 2015 tăng đáng kể cho thấy Việt Nam không phải đang chờ đợi xu hướng nữa mà là đang “cưỡi trên sóng” M&A.
Tin Mới
Tin Nóng