Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015

Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chính sách với lao động dôi dư;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015.

Thu NSNN 8 tháng bằng 63,4% chỉ tiêu

Thu NSNN 8 tháng bằng 63,4% chỉ tiêu

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về số thu ngân sách nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng năm 2015 ước đạt 63,4% so với chỉ tiêu.

Nhà đầu tư đang “cưỡi sóng” M&A

Nhà đầu tư đang “cưỡi sóng” M&A

Số lượng và giá trị giao dịch trong lĩnh vực M&A nửa đầu năm 2015 tăng đáng kể cho thấy Việt Nam không phải đang chờ đợi xu hướng nữa mà là đang “cưỡi trên sóng” M&A.