Bài học làm thương hiệu từ nhà sáng lập của trà Dilmah

Bài học làm thương hiệu từ nhà sáng lập của trà Dilmah

Từ hai bàn tay trắng và kiến thức của một người nếm trà (công nhân kiểm tra hương vị trà), nhờ quyết tâm theo đuổi đam mê, ông Merrill J.Fernando đã tạo dựng một trong những thương hiệu trà nổi tiếng nhất thế giới: Dilmah.