HAH và VSC cùng báo lãi lớn trong quý 3

HAH và VSC cùng báo lãi lớn trong quý 3

Hai DN hoạt động về dịch vụ logistics tại cảng Hải Phòng là CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) và CTCP Tập đoàn container Việt Nam (VSC) công bố kết kết quả kinh doanh quý 3/2015 hết sức khả quan.