HAH: Doanh thu năm 2015 tăng 71%

HAH: Doanh thu năm 2015 tăng 71%

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) là doanh nghiệp khai thác cảng có quy mô nhỏ ở khu vực Đình Vũ- Hải Phòng, nhưng năm 2015 HAH đã có sự tăng trưởng khá tích cực nhờ trong kết quả kinh doanh.