Số doanh nghiệp hồi sinh tăng cao

Số doanh nghiệp hồi sinh tăng cao

Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp bỏ thêm vốn và quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng nhanh, cho thấy niềm tin kinh doanh đang tăng mạnh trở lại.
Tin Mới
Tin Nóng