Hội nhập

Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài?

Trước đây, NĐTNN được hiểu là các cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Thế nhưng với Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015, khái niệm NĐTNN không dừng lại ở đó.

Dự án Hồ Tràm (Vũng Tàu) được thực hiện bởi nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông Phan Đức Hiếu, Trưởng ban Môi trường Kinh doanh, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Trung ương, đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo luật Doanh nghiệp và luật Đầu tư 2014, trước đây chúng ta quy định nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là các cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài. Nhưng với luật Đầu tư 2014 có bổ sung thêm doanh nghiệp thành lập ở Việt Nam và có sở hữu của cá nhân, tổ chức nước ngoài từ 51% trở lên (công ty liên doanh hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cũng được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, luật Đầu tư 2014 đưa ra khái niệm nhà đầu tư nước ngoài gồm: Cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc Tổ chức thành lập ở nước ngoài (tạm gọi là F0); Các doanh nghiệp F0 lại thành lập thêm doanh nghiệp ở Việt Nam và có trên 51% vốn góp F0 (tạm gọi là F1); Doanh nghiệp do F1 góp vốn và thành lập tại Việt Nam với tỷ lệ sở hữu của F1 là trên 51% (tạm gọi là F2).

Với quy định trên, những doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam từ F0 và F1 nhưng có tỷ lệ vốn góp dưới 51% cũng không được gọi là nhà đầu tư nước ngoài.

Khi thành lập doanh nghiệp mới, họ phải đăng ký dự án đầu tư, tỷ lệ góp vốn là cơ sở để xác định họ là doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Nhà đầu tư nước ngoài không nhất thiết phải thành lập doanh nghiệp mà có thể mua lại cổ phần.

Ông Phan Đức Hiếu thừa nhận thực trạng số lượng chênh lệch về vốn đăng ký và vốn giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là rất lớn. Thậm chí, có những dự án FDI vào Việt Nam nhưng chưa chắc đã được huy động tiền từ nước ngoài mang vào. Ngoài ra, ngay cả việc các nhà đầu tư nước ngoài thực sự đang sở hữu trong các doanh nghiệp Việt Nam là bao nhiêu chúng ta cũng chưa thể thống kê con số chính xác.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng