Phấn đấu môi trường kinh doanh tối thiểu bằng trung bình ASEAN-4

Phấn đấu môi trường kinh doanh tối thiểu bằng trung bình ASEAN-4

Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ luôn đề cao phương châm lời nói đi đôi với hành động, rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm. Đồng thời, cam kết phấn đấu năm 2017 Việt Nam sẽ đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tối thiểu bằng mức trung bình của 4 ...
Tin Mới
Tin Nóng