Phấn đấu môi trường kinh doanh tối thiểu bằng trung bình ASEAN-4

Phấn đấu môi trường kinh doanh tối thiểu bằng trung bình ASEAN-4

Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ luôn đề cao phương châm lời nói đi đôi với hành động, rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm. Đồng thời, cam kết phấn đấu năm 2017 Việt Nam sẽ đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tối thiểu bằng mức trung bình của 4 ...

Cổng chào 200 tỷ và “nỗi đau” di sản thiên nhiên thế giới

Cổng chào 200 tỷ và “nỗi đau” di sản thiên nhiên thế giới

Quảng Ninh bỏ ra 200 tỷ đồng để xây dựng Cổng tỉnh, như một sự chào đón rất thân thiện nhà đầu tư và du khách, Nhưng một sự đối nghịch, di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long lại đang “oằn mình” chống chọi lại nạn rác thải đang bao vây.