Bội chi - thâm hụt: 3 năm liên tiếp vỡ trận

Bội chi - thâm hụt: 3 năm liên tiếp vỡ trận

"Có tỉnh, năm 2014 ước hụt thu ngân sách tới 500 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương phải ứng về 400 tỷ đồng, nhưng sau đó kiểm tra, tỉnh chỉ hụt 140 tỷ thôi. Chênh lệch đó, ai chịu trách nhiệm?".

CPI tháng 7 sẽ chỉ tăng nhẹ

CPI tháng 7 sẽ chỉ tăng nhẹ

Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng nhẹ so với tháng 6.