Có thể họp báo riêng về "truy thu thuế Formosa"

Có thể họp báo riêng về "truy thu thuế Formosa"

Tổng Cục thuế sẽ trình Bộ Tài chính tổ chức một buổi họp chuyên đề để thông tin một cách đầy đủ và chính thức hơn đến báo chí về công tác thu thuế đối với Formosa.
123
Tin Mới
Tin Nóng