Thụy Sĩ nghi vấn FIFA rửa tiền

Thụy Sĩ nghi vấn FIFA rửa tiền

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Thụy Sĩ đã phát hiện 53 trường hợp nghi vấn rửa tiền trong khuôn khổ nghi án hối lộ trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar.

Giám sát rửa tiền các giao dịch từ 300 triệu đồng

Giám sát rửa tiền các giao dịch từ 300 triệu đồng

Cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có quyền yêu cầu tất cả các đối tượng báo cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến các giao dịch bị nghi ngờ.

Hợp tác phòng chống rửa tiền

Hợp tác phòng chống rửa tiền

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã ký quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin.

AMLExpress giải pháp chống rửa tiền hữu hiệu

AMLExpress  giải pháp chống rửa tiền hữu hiệu

AMLExpress của GTOne (Hàn Quốc) được cho là một trong những giải pháp phòng, chống rửa tiền hữu hiệu cho ngành tài chính ngân hàng (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, thẻ tín dụng...).

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Mỗi ngân hàng phải triển khai một cách đồng bộ các biện pháp thể chế, nghiệp vụ trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các bên hữu quan mới có thể phòng, chống rửa tiền hiệu quả.
123