Phân tích - Dự báo

Đối mặt với nhiều khó khăn, lợi nhuận ngành cao su khó tăng tốc!

So với cùng kỳ năm 2014, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 4% về lượng, nhưng lại giảm 18,7% về giá.

Trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng sản lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu của Việt Nam đạt 874.382 tấn với kim ngạch đạt 1,22 tỷ USD, tương đương với giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.395 USD/tấn.

Như vậy so với cùng kỳ năm 2014, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 4% về lượng, nhưng lại giảm 18,7% về giá.

Đáng chú ý, tỷ trọng xuất khẩu tại những quốc gia tiêu thụ chính  như Malaysia, Ấn Độ lại giảm đáng kể, trong khi đó, tỷ trọng xuất khẩu vào Trung Quốc tăng mạnh từ 47,1 % lên 53,3%.

Như vậy, ngành cao su Việt Nam ngày càng phụ thuộc lớn vào nền kinh tế Trung Quốc. Với những dự báo chưa mấy lạc quan về kinh tế trong thời gian tới, rõ ràng rằng, ngành cao su Việt Nam sẽ khó có sự cải thiện đáng kể.

Sản lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam theo thị trường. ĐVT: Tấn.
Nguồn: Hiệp hội cao su VN.

Đánh giá về tương lai của ngành cao su tự nhiên, nhiều dự báo của IMF và WB cho rằng trong ngắn hạn khó chờ đợi sự hồi phục mạnh.

Cụ thể, trong báo cáo mới nhất của WB, giá mủ cao su RRS3 sẽ tăng 2,6% đạt 1,54 USD/kg trong năm 2016 và tăng lên 2,09 kg/USD vào năm 2025.

Trước thực trạng khó khăn của ngành, kinh doanh cốt lõi từ bán cao su của các doanh nghiệp được cho là sẽ không có nhiều cải thiện so với hiện nay. Thay vào đó, hoạt động tài chính và thanh lý vườn cây, kinh doanh sản phẩm chế biến sâu, khai thác các khu công nghiệp từ đất cao su, cũng như nguồn lợi nhuận giữ lại lớn tích lũy từ giai đoạn trước sẽ là yếu tố duy trì mức chi trả cổ tức ổn định cho các cổ đông.    

Các doanh nghiệp trong ngành cao su vừa qua cũng đón nhận một thông tin tích cực liên quan đến việc giảm thuế thu nhập. Theo công văn 5098/BTC-CST ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính gửi Hiệp hội Cao su Việt Nam về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp thực hiện Chỉ thị 11/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2016 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp khai thác cao su được giảm 7%.

Mức giảm này phần nào có thể giải quyết tình hình khó khăn về thu nhập của toàn ngành. Tuy vậy, thực tế lại cho thấy với tình hình ngân sách tương đối khó khăn như hiện tại thì việc điều chỉnh giảm tại một nguồn thu có thể dẫn đến việc tăng thu tại một nguồn tương ứng khác (chẳng hạn tiền thuê đất). Do vậy, những ưu thế về chính sách không phải là yếu tố đáng để kỳ vọng.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác