Ngân hàng

Ngư dân được hỗ trợ vay vốn theo Nghị định 67

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các NHTM đẩy mạnh triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản.

Các NHTM cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt cho vay

NHNN đề nghị các NHTM hỗ trợ tối đa về vốn và lãi suất đối với ngư dân.

Theo đó, NHNN yêu cầu các NHTM tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đến từng chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển thực hiện nghiêm túc triển khai Nghị định 67 của Chính phủ.

Đặc biệt, các NHTM cần niêm yết công khai điều kiện vay vốn, danh mục hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ và thông báo kết quả bằng văn bản cho chủ tàu; Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tiếp nhận tất cả các trường hợp chủ tàu gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tại ngân hàng; Tích cực phối hợp với chủ tàu hoàn thiện hồ sơ vay vốn, nhất là những trường hợp hồ sơ gửi ngân hàng chưa đầy đủ, giúp chủ tàu kịp thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn ngân hàng.

Các NHTM cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt cho vay tại chi nhánh và Hội sở chính của NHTM; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc về NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Hội sở chính NHTM để có giải pháp xử lý, tháo gỡ, giúp chủ tàu đủ điều kiện sớm được vay vốn đóng mới nâng cấp tàu, vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Đối với các chủ tàu tạm thời gặp khó khăn về vốn đối ứng để thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu theo quy định tại Nghị định 67, các NHTM được xem xét cho vay theo cơ chế cho vay thông thường.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng