Ngân hàng

Tình hình kinh doanh của nhiều ngân hàng đang được cải thiện

Tình hình kinh doanh của các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đang được cải thiện đáng kể, nhất là đối với hoạt động cho vay và huy động vốn.

Vụ Dự báo Thông kê (Ngân hàng Nhà nước- NHNN) vừa công bố kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh trong quý III/2015 của các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, tình hình kinh doanh toàn ngành đã cải thiện đáng kể trong quý II/2015. Trong đó, hoạt động cho vay và huy động vốn trong năm 2015 tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng cao.

Nhiều ngân hàng kỳ vọng hoạt động cho vay và huy động vốn tăng trưởng cao vào cuối năm

Môi trường kinh doanh cải thiện

Theo nhận định của các TCTD, về tổng thể, các yếu tố nội tại của TCTD tiếp tục cải thiện đáng kể; hoạt động quản lý, điều hành của NHNN đang diễn biến tích cực, đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế và hệ thống tài chính - ngân hàng.

Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của khách hàng tại thời điểm hiện tại được hơn 59,5% TCTD nhận định ở mức bình thường, 35,1% TCTD nhận định ở mức cao và chỉ có 5,4% TCTD nhận định ở mức thấp. Các chính sách của Chính phủ và NHNN về giảm mặt bằng lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy nhu cầu vay vốn của tổ chức và cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh của ngành ngân hàng có xu hướng cải thiện rõ rệt trong quý III/2015 với 63% TCTD có tình hình kinh doanh cải thiện, và 1/3 TCTD duy trì tình hình kinh doanh ổn định, chỉ có 3,5 % TCTD cho biết tình hình kinh doanh bị suy giảm.

Hiện tại, có 41,2% TCTD nhận định tình hình kinh doanh của họ tốt; 53% TCTD bình thường; và chỉ có 5,8% ở mức kém. Theo đó, tình hình kinh doanh được các TCTD kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý III/2015 và cải thiện mạnh trong năm 2015 so với năm 2014. Cụ thể, có 86% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể của năm 2015 sẽ tốt hơn so với năm 2014, trong đó có 41% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ được cải thiện nhiều. Bình quân kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống đạt 8,9% trong năm 2015.

Nợ xấu tiếp tục ổn định

Đánh giá về rủi ro khách hàng, trên 90% các TCTD nhận định, rủi ro của các nhóm khách hàng không đổi hoặc giảm so với quý trước, hiện duy trì ở mức ổn định và được kỳ vọng tiếp tục giảm trong quý tới. Riêng nhóm TCTD khác được 97,5% các TCTD đánh giá rủi ro hiện ở mức bình thường hoặc thấp.

Đây cũng là nhóm có tỷ lệ TCTD đánh giá mức độ rủi ro là bình thường và thấp cao nhất, tiếp đến là nhóm khách hàng cá nhân (90%) và nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế.

Dự báo cho cả năm 2015, hầu hết các TCTD kỳ vọng rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục ổn định hoặc giảm. Các TCTD đánh giá, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục ổn định hoặc giảm trong quý III/2015, nợ xấu tính đến cuối năm 2015 có thể giảm so với cuối năm 2014.

Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống được kỳ vọng bình quân ở mức 2,49% tính đến cuối năm 2015, thấp hơn so với mục tiêu 3% mà NHNN đã đặt ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng