Ngân hàng

Vietcombank được tăng vốn khủng, ráo riết xử lý nợ xấu

NHNN vừa mới phê duyệt đề xuất của Vietcombank về việc phát hành 932.757.116 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 35% để tăng vốn điều lệ từ 26.650 tỷ đồng lên 35.978 tỷ đồng.

Theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016, Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Thông tin hỗ trợ tích cực này đã giúp cổ phiếu VCB tăng kịch trần trong phiên giao dịch sáng 04/08/2016.

Trước đó, Thống đốc NHNN cũng đã phê duyệt cho Vietcombank phát hành trái phiếu bằng tiền đồng trong năm 2016 với tổng trị giá 8.000 tỷ đồng. Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu Vietcombank không được sử dụng phần lớn tiền thu về từ phát hành trái phiếu để cho vay các dự án có rủi ro cao trong lĩnh vực bất động sản, các dự án BOT và BT, hay đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Thay vào đó, NHNN yêu cầu Vietcombank tăng tín dụng cho các doanh nghiệp trong các ngành ưu tiên.

Vietcombank cũng mới công bố lợi nhuận trước và sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2016 với mức tăng lần lượt 35,6% và 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả thu nhập lãi và ngoài lãi đều tăng trưởng mạnh hơn trong 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ thu nhập lãi tăng 29,5%. Thu nhập ngoài lãi tăng 16,6% với tín hiệu thu hồi nợ xấu cao hơn.

Nợ xấu giảm từ 1,8% trong quý 1 xuống 1,7% và nợ nhóm 2, 3, 5 giảm nhiều. Nợ nhóm 4 tăng cho thấy một số khoản cho vay tiếp tục tiến triển xấu đi. Tuy nhiên về tổng thể, Vietcombank đã tích cực xử lý nợ xấu trong quý 2, đặc biệt là khi ngân hàng không bán thêm nợ cho VAMC mà tự xử lý bằng nguồn dự phòng cụ thể.

Báo cáo tài chính của Vietcombank cho thấy việc xử lý nợ xấu đã được đẩy vào trong quý 2, minh chứng bằng mức xóa nợ 1,4 nghìn tỷ đồng trong quý 2 (0,3% trên tổng dư nợ) so với việc không có xóa nợ trong quý 1. Do xử lý nợ nhiều hơn, chi phí dự phòng tăng so với quý 1, tuy nhiên chi phí dự phòng giảm 10,2% so với 6 tháng đầu năm 2015. Do có nợ xấu thấp hơn 6 tháng đầu năm 2015, Vietcombank có thể giảm mức xóa nợ và giảm dự phòng cụ thể, nhờ đó, giảm chi phí dự phòng. 

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng