Phòng chống rửa tiền

Chuẩn mực Basel 2 giảm rủi ro từ hoạt động rửa tiền

Năng lực chất lượng cao về quản trị rủi ro đủ khả năng triển khai các yêu cầu của Basel 2 là một thách thức không nhỏ.

Theo bà Bùi Như Ý, Phó Tổng Giám đốc VietinBank cho biết: Cùng với đối tác chiến lược Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - ngân hàng hàng đầu Nhật Bản, VietinBank đã nâng cấp phương thức quản trị rủi ro hoạt động theo các nguyên tắc và thông lệ tốt nhất, tiếp tục là bước củng cố vững chắc hơn nữa cho nền tảng quản lý rủi ro hoạt động phát triển. Kết quả hết sức khích lệ khi VietinBank có những bước chuyển mình thay đổi về chất: Thực hành nguyên tắc về quản trị, nhận diện đo lường và giám sát rủi ro hoạt động, nguyên tắc về văn hóa và con người”.

Chia sẻ những kinh nghiệm mà ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải đã áp dụng trong quá trình triển khai về việc tính vốn cho rủi ro hoạt động, ông Bùi Mạnh Hưng, Giám đốc quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng cho biết: Ngân hàng. Nâng cấp công cụ phòng chống rủi ro hoạt động là một trong những nội dung trọng yếu để các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể đạt được theo chuẩn mực Basel 2, thể hiện năng lực, trình độ của một số ngân hàng hiện nay đã sẵn sàng và có khả năng có thể đáp ứng được chuẩn mực quốc tế thông dụng chung của khu vực.

 

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác