Phòng chống rửa tiền

Hội nhập: làm gì để đối phó với vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, quản trị rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền - tài trợ khủng bố phải là nhiệm vụ trọng tâm của các ngân hàng.

Theo báo cáo của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và của các cơ quan độc lập trong gian đoạn vừa qua cho thấy, mức độ phức tạp của rủi ro hoạt động trong đó có rủi ro tác nghiệp, rủi ro từ cơ chế, quy trình, chính sách, mô hình. Cùng với đó là rủi ro công nghệ thông tin, an ninh dữ liệu, rủi ro từ các sự kiện bên ngoài gây ra và đặc biệt nghiêm trọng đó là rủi ro từ gian lận nội bộ.

Khảo sát của tổ chức kiểm toán độc lập KPMG từng đánh giá về chất lượng quản lý rủi ro cho thấy các công cụ và quy trình kiểm soát rủi ro thanh khoản được đánh giá tốt nhất (79%), rủi ro tín dụng và thị trường được đánh giá tốt thứ hai (68%) nhưng rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền - tài trợ khủng bố được cho là đáng quan ngại nhất (chỉ 57%).

Được biết, cách đây 10 - 15 năm khi nói về bảo mật, chúng ta nói thường đề cập tới Firewall về phần mềm Anti-virus, về việc mở cổng IP, Ports nhưng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát. Bên cạnh đó, tình hình gian lận tài chính cũng là một trong những rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động ngân hàng trong thời gian gần đây cũng đã tăng nhanh. Những loại hình tội phạm này một phần là do các đối tác, khách hàng của ngân hàng gây ra, nhưng cũng có không ít trường hợp lỗi do cán bộ ngân hàng, ví dụ như: cán bộ ngân hàng làm giả sổ đỏ, lấy tiền ngân hàng cá độ bóng đá, làm giả chứng nhận tiền gửi, bắt tay với bên thứ 3 để lấy sổ đỏ của dân thế chấp (loại hình này rất phổ biến), làm giả uy thác đầu tư lừa đảo tiền khách hàng...

Lộ trình hội nhập hệ thống ngân hàng quốc tế đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam ngày càng hoàn thiện năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ, đặc biệt là công tác phòng chống rửa tiền – tài trợ khủng bố.  Được biết rủi ro trong hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng luôn luôn tiềm ẩn. Quản trị rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền – tài trợ khủng bố là nhiệm vụ quan trọng của các ngân hàng, đặc biệt khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Trong thực tế, thời gian qua hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang rất nỗ lực trong đầu tư nâng cấp an toàn bảo mật, giám sát giao dịch, công cụ để phân tích các dữ liệu phục vụ điều tra gian lận, quản lý thay đổi, quản lý truy cập, đánh giá định kỳ rủi ro công nghệ thông tin…

Giới chuyên gia cho rằng, rủi ro hoạt động gồm có những nhóm rủi ro chính (con người, quy trình, hệ thống, sự kiện bên ngoài…). Đó chính là những thách thức mà các nhà quản lý Việt Nam cũng như các ngân hàng hiện đang có những chiến lược sáp nhập hay đã thực sáp nhập với các định chế tài chính khác cần thiết phải đặc biệt lưu tâm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tuân thủ  Basel 2 là một thách thức lớn với các ngân hàng nếu không xác định rõ mục tiêu và phương thức triển khai. Văn hóa rủi ro có tính quyết định cho việc triển khai quản lý rủi ro hoạt động thành công tại các ngân hàng. Việc duy trì và phát huy văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy cho quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả không phải là một chương trình ngắn hạn. Chính vì vậy, “Ngân hàng Nhà nước cần sớm có thông tư hướng dẫn và lộ trình triển khai về quản lý rủi ro hoạt động tiệm cận chuẩn mực Basel 2, nâng cao vai trò của Hiệp hội ngân hàng trong việc đầu mối phối hợp với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu ngành ngân hàng Việt Nam”.

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đang nghiên cứu, phối hợp với các ngân hàng thương mại xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản trị rủi ro hoạt động tham khảo mô hình các nước tiên tiến trong khu vực về cơ sở dữ liệu những người làm nghề ngân hàng để quản trị vấn đề rủi ro đạo đức, rủi ro nhân sự tại thị trường Việt Nam.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác