Phòng chống rửa tiền

Phòng chống rửa tiền: Ngân hàng sửa quy định

Theo đó sẽ không phải thu thập thông tin về vợ, chồng, con của khách hàng có rủi ro cao.

Thông tư 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng chống rửa tiền. Thông tư 31/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 26/12/2014.

Một trong những sửa đổi bổ sung đáng chú ý của Thông tư 31/2014/TT-NHNN là về các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao.

Theo quy định hiện hành (Thông tư 35/2013/TT-NHNN), đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao là cá nhân, đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin về mức thu nhập trung bình hàng tháng trong 6 tháng gần nhất của khách hàng; tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của cơ quan, tổ chức hoặc chủ cơ sở nơi làm việc hoặc có thu nhập chính; Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con của khách hàng.

Còn đối với khách hàng là tổ chức, đối tượng báo cáo phải thu thập những thông tin sau: Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu chính; Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất; Danh sách (họ tên, địa chỉ, điện thoại) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng hoặc tương đương; Danh sách (tên, địa chỉ, người đại diện) của công ty mẹ, công ty con, văn phòng đại diện (nếu có).

Tuy nhiên theo quy định của Thông tư 31, đối với khách hàng cá nhân, đối tượng báo cáo chỉ phải thu thập thông tin: Mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng ít nhất 3 (ba) tháng gần nhất của khách hàng; Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của cơ quan, tổ chức hoặc chủ cơ sở nơi làm việc hoặc có thu nhập chính. Có nghĩa, không phải thu thập thông tin về vợ, chồng, con của khách hàng nữa.

Còn đối với khách hàng là tổ chức, Thông tư 31 quy định đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin về: Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu chính; Tổng doanh thu trong 2 (hai) năm gần nhất; Danh sách (họ tên, địa chỉ thường trú) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng hoặc tương đương; Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền của công ty mẹ (nếu khách hàng là công ty con) hoặc danh sách tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền của chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện (nếu khách hàng là công ty mẹ).

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác