Phòng chống rửa tiền

Tổng cục Hải quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.

Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả ở Việt Nam, thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, kế hoạch này còn hướng đến mục đích bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng; đồng thời tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế… Việt Nam cũng khẳng định lập trường, cam kết chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Nội dung hành động của kế hoạch như sau: Phân bổ nguồn lực và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro theo phương hướng tiếp cận trên cơ sở rủi ro; hướng dẫn đối tượng báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Đưa nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.

Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố khi áp dụng sản phẩm công nghệ mới hoặc sản phẩm cũ nhưng áp dụng công nghệ mới.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác