Phòng chống rửa tiền

Việt Nam đối phó với vấn nạn phòng chống rửa tiền

Phòng chống rửa tiền cần sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cơ quan, tổ chức trong Chính phủ và toàn cộng đồng xã hội.

Việt Nam đang trên đà hội nhập điều này cũng khiến các luồng tiền ra vào thuận lợi hơn và những khe hổng về luật pháp là điều kiện để tội phạm rửa tiền vào Việt Nam. Cần có tiền vì đây là vấn đề uy tín của đất nước. Mối nguy hiểm của tội phạm rửa tiền xâm nhập là cơ cấu chính trị, tác động tới tính hiệu quả của hệ thống tài chính, tới môi trường đầu tư và làm giảm lòng tin của nhà đầu tư, đe doạ khách du lịch. Bọn tội phạm thường sử dụng nhiều người, nhiều ngân hàng khác nhau ngoài giờ, chia tiền bất hợp pháp thành các khoản nhỏ, buôn tiền sang các nước có hệ thống chống rửa tiền kém, dùng tiền bẩn để cung cấp dịch vụ quan trọng rẻ và hiệu quả, đầu tư vào DN, dùng hoá đơn giả, các khoản vay giả tạo, hoàn trả bảo hiểm, đầu tư vào các công ty ma và các ngân hàng nước ngoài.

Nền kinh tế tiền mặt của Việt Nam hiện cũng là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền. Phần lớn các tội phạm đều thích tiền mặt bởi nó dễ thanh tiêu, dễ ẩn danh, tuy có thể bị lấy cắp. Các hình thức rửa tiền đơn giản nhất ở những thị trường như Việt Nam thường là mua ôtô, ngọc trai, nữ trang, nhà, tranh nghệ thuật, đồ cổ... kết hợp với các khoản thu hợp pháp từ kinh doanh.

Rửa tiền là quá trình chuyển đổi qua nhiều giai đoạn khoản tiền kiếm được từ những hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm để nó có vẻ được phát sinh từ các quỹ hợp pháp. Rửa tiền có khả năng làm mất ổn định chính trị và suy yếu thị trường tài chính, nó có mối liên hệ với tham nhũng và phá huỷ hệ thống thuế. Tội phạm rửa tiền có mối quan hệ với tất cả các loại tội phạm nghiêm trọng. Hình thức phạm tội này tăng sẽ khiến các quốc gia bị giảm bớt khả năng điều tiết ngân sách của mình. Với các nước nghèo sẽ thiếu hụt tiền đầu tư cho giáo dục và y tế.

Tội phạm kinh tế đáng quan tâm nhất là tội phạm kinh tế theo hợp đồng thương mại quốc tế. Trong một hợp đồng với nước ngoài, nên chú ý tới vấn đề thanh toán trả chậm, nếu 1 công ty nước ngoài yêu cầu đối tác Việt Nam tiến hành thực hiện. Vấn đề thứ hai cần quan tâm trong lừa đảo hợp đồng quốc tế là xuất khẩu lậu hàng hoá. Ví dụ, bọn tội phạm kinh tế quốc tế ký hợp đồng là mặt hàng A nhưng thực chất chúng đã đưa mặt hàng B hay những mặt hàng cấm vào trong container hàng và xuất ra nước ngoài hoặc chuyển ngược lại vào Việt Nam. Một vấn đề khác trong hợp đồng quốc tế là lợi dụng chính sách khuyến khích về VAT của Chính phủ Việt Nam, một số công ty nước ngoài, thậm chí cả công ty Việt Nam, đã thu những khoản tiền bất hợp pháp, tiền thuế của nhân dân hoặc của Nhà nước.

Chính phủ Việt Nam cũng cần chú ý đến những ý kiến trong khu vực, đến các lợi ích có thể bị ảnh hưởng, cần phải hưởng ứng sức ép của cộng đồng quốc tế. Và việc chúng ta cần làm là kiểm soát tất cả những người buôn tiền mặt, tăng cường khả năng nhận biết khách hàng của các cán bộ ngân hàng. Bên cạnh đó, các cơ quan phải có quy định cấm các tài khoản nặc danh, báo cáo giao dịch thường xuyên, có bảo hộ pháp luật và buộc những chi nhánh nước ngoài cũng phải áp dụng các luật lệ chống rửa tiền trong nước.

Nhân tố chính cần quan tâm là những khách hàng có độ rủi ro cao, những dòng tiền mặt và phi tiền mặt qua biên giới, những công ty ma và những thiên đường thuế, tăng cường nhận dạng rủi ro từ những kỹ thuật mới. Các chuyên gia cũng khuyến cáo hệ thống ngân hàng cần tăng cường đào tạo nhân viên và thanh tra viên, khuôn khổ pháp lý thắt chặt, hợp tác giữa các tổ chức và các nước chặt chẽ hơn. Các giao dịch tài chính vẫn là chìa khóa của những hoạt động điều tra về rửa tiền. Thậm chí, nhiều quốc gia đã ban hành luật chống tài trợ cho các băng nhóm khủng bố bên cạnh các luật chống rửa tiền.

Phòng chống rửa tiền cần sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cơ quan, tổ chức trong Chính phủ và toàn cộng đồng xã hội. Ngân hàng Trung ương là cơ quan đầu mối về chính sách và chiến lược chống rửa tiền, đàm phán và thực hiện các điều ước quốc tế nhằm trao đổi thông tin; tiếp nhận và quảng bá thông tin, kiểm tra sự tuân thủ tại chỗ và từ xa. Bộ Công an là cơ quan đầu mối về ngăn chặn rửa tiền và các vấn đề tội phạm; điều tra về hoạt động rửa tiền và thông báo kết quả, cung cấp thông tin cho các cơ quan và công chúng. Các Bộ, ngành ban hành hướng dẫn cho các tổ chức, phối hợp điều tra với các cơ quan, báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát lên kế hoạch và chuẩn bị các trường hợp điều tra. Đặc biệt, dân chúng là kênh quan trọng, sẽ phát hiện những giao dịch đáng ngờ và thông báo.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác