Thuế - Bảo hiểm

PTI đứng thứ 4 về thị phần bảo hiểm gốc

Trong năm 2015 vừa qua, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã vươn lên vị trí thứ 4 trong số 5 doanh nghiệp có doanh thu phí lớn nhất thị trường với thị phần khoảng 7,3%.

PTI là doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao hơn so với mức tăng trưởng của ngành. Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư của PTI cùng với sự hiện diện của cổ đông chiến lược Dong Bu Insurance sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

PTI hiện đang đứng thứ hai trên thị trường về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Phân khúc này kỳ vọng tiếp tục có kết quả khả quan nhờ thị trường ô tô kỳ vọng ghi nhận mức tăng 10% về số lượng xe mới từ 2016 – 2020, theo đánh giá của VAMA. Mức phí bảo hiểm cũng được điều chỉnh tăng từ 1,3% lên 1,5%.

Việc hợp tác với nhà đầu tư chiến lược Dong Bu Insurance giúp mở ra cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng Hàn Quốc, cụ thể ở mảng bảo hiểm tài sản kỹ thuật. Với đối tác chiến lược ngoại, PTI cũng có kế hoạch thâm nhập thị trường bảo hiểm Myanmar đầy tiềm năng, nơi Dong Bu Insurance đã hiện diện từ năm 2015.

PTI dự kiến trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Theo ước tính doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2016 là 2.954 tỷ đồng, tăng 20%. Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp ước tính 43,1% và 99,7%. Lợi nhuận hoạt động đầu tư ước đạt 210 tỷ đồng, tăng 7,9%. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 204 tỷ đồng, tăng 25,9%.

Trong năm 2015, PTI đứng thứ 4 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần bảo hiểm gốc và là một công ty có tốc độ tăng trưởng khá cao so với ngành.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng