Thuế - Bảo hiểm

Thanh tra Chính phủ công bố một loạt sai phạm tại Bảo hiểm tiền gửi VN

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), đồng thời kiến nghị xử lý về kinh tế đối với các sai phạm tại BHTGVN.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, một số khoản chi sai của  BHTG gồm: chi mua vali, cặp công vụ sai quy định là 3,23 tỷ đồng; chi quà tặng tại các hội nghị, hội thảo không đúng quy định là 4,66 tỷ đồng; chi lễ tân, giao dịch đối ngoại, truyền thông vượt tỷ lệ quy định (7%) là 10,89 tỷ đồng; chi từ quỹ khen thưởng sai là 2,1 tỷ đồng; chứng từ chi phòng ngủ, công tác phí các đoàn đi dự hội nghị không đầy đủ, thiếu chặt chẽ là 5,34 tỷ đồng; chi tiếp khách chứng từ không đúng quy định là 22,63 tỷ đồng; chi thưởng danh hiệu vượt mức quy định là 7,13 tỷ đồng; bị chiếm dụng vốn đối với dự án Trụ sở BHTGVN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là 14,53 tỷ đồng…

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện chi vượt kế hoạch tài chính và không thức hiện đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính khi vượt kế hoạch năm 2011-2012 là 45,6 tỷ đồng; chi mua sắm tài sản cố định vượt mức giao năm 2012 là 1,94 tỷ đồng, chi công tác nước ngoài vượt mức quy định năm 2012 là 1,2 tỷ đồng, chi tiền trang phục ngành năm 2012-2013 vượt mức quy định với số tiền 3,48 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kết luận việc thu hồi các khoản chi kể trên là không khả thi, do đó phải xem xét trách nhiệm cá nhân trực tiếp tham mưu, phê duyệt, thực hiện, kiểm soát theo đúng quy định.

Đối với công tác thu phí BHTG và một số khoản chi khác, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thực hiện thu bổ sung số phí nộp thiếu, thực hiện thoái thu số phí kê khai nộp thừa, thực hiện truy thu số tiền miễn phạt chậm nộp phí giai đoạn 2011-tháng 6/2014.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng