Tỷ giá - Lãi suất

Hàng loạt nhà băng tăng lãi suất huy động trong tháng 7

Sau đợt tăng rầm rộ vào tuần đầu tháng 7, hàng loạt ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các tuần tiếp theo.

Trong đó, MaritimeBank, SCB,ACB tăng lãi suất huy động tập trung vào các kỳ hạn ngắn; VPBank điều chỉnh tăng ở các kỳ hạn dài và VietABank tăng lãi suất ở hầu hết kỳ hạn trên 6 tháng.

Theo biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 26/07/2016, MaritimeBank (MSB) điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng 0.2% đối với tất cả các hình thức tiền gửi tiết kiệm. Theo đó, hình thức tiết kiệm định kỳ sinh lời và tiết kiệm trả lãi ngay, lãi suất tăng từ 4.7% lên 4.9%, tiết kiệm rút gốc từng phần tăng từ 4.8% lên 5.0% và tiết kiệm lãi suất cao nhất tăng từ 5.0% lên 5.2%.

Trước đó vào ngày 20/06/2016, MaritimeBank cũng đã tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng 0.1% đối với tất cả các hình thức tiền gửi tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng SCB cũng công bố biểu lãi suất mới áp dụng từ 25/07/2016, điều chỉnh lãi suất tăng mạnh đối với kỳ hạn 1 tháng. Trường hợp lĩnh lãi cuối kỳ tăng 0.4%, từ 5% lên 5.4% và lĩnh lãi trước tăng 0.35%, từ 4.98% lên 5.33%.

VPBank tiếp tục áp mức lãi suất huy động mới kể từ ngày 13/07/2016. Đây là đợt tăng lãi suất huy động lần thứ 3 trong tháng 7 của VPBank, sau đợt điều chỉnh rầm rộ đầu tháng 7 và điều chỉnh tăng thêm từ ngày 06/07. Ở các đợt tăng lãi suất trước đó, ngân hàng tập trung vào điều chỉnh đối với hầu hết các kỳ hạn dưới 15 tháng, đến đợt này tiếp tục điều chỉnh đối với các kỳ hạn dài. Cụ thể, kỳ hạn 15 và 18 tháng tăng 0.2% lên lần lượt 6.8% và 7.2%, kỳ hạn 24 và 36 tháng tăng 0.3% lên tương ứng 7.6% và 7.7%.

Trong khi đó, biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 12/07/2016 của Ngân hàng ACB có lãi suất huy động tăng tại các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng tăng lần lượt 0.2% lên 4.6% và 0.3% lên 4.7%; kỳ hạn 3 tháng đối với hình thức tiền gửi tăng 0.1% từ 4.8% lên 4.9%.

Biểu lãi suất huy động tại một số ngân hàng hiện nay

VietABank cũng vừa công bố biểu lãi suất điều chỉnh lần đầu tiên trong năm 2016, áp dụng từ ngày 11/07/2016. Trong đó, lãi suất huy động gia tăng ở hầu hết các kỳ hạn trên 6 tháng đối với tất cả các hình thức lĩnh lãi. Cụ thể, lãi suất huy động tăng 0.1% đối với kỳ hạn 1 tháng từ 6.7% lên 6.8%; kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng cùng tăng 0.2% lên tương ứng 6.9% và 7.5%; kỳ hạn 13 tháng tăng 0.3% lên 7.6% và kỳ hạn 15-36 tháng tăng từ 7.4% lên 7.7%. Riêng đối với trường hợp lĩnh lãi 3 tháng, lãi suất huy động kỳ hạn 24 và 36 tháng được điều chỉnh giảm 0.7% xuống lần lượt 6.25% và 6.03%./.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác