Đầu tư phát triển

Chỉ 4 năm nữa, nông dân Việt Nam sẽ có thu nhập hàng năm đạt 45 triệu đồng

Đến năm 2020, thu nhập bình quân khu vực nông thôn sẽ đạt 45 triệu đồng một người trở lên, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016–2020. Mức thu nhập này cao gần gấp đôi mức thu nhập 24,4 triệu đồng/người hiện tại.

Đây là một trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 2016-2020 vừa được Thủ tướng ban hành, có hiệu lực từ 1/12/2016.

Theo bộ tiêu chí này, Chính phủ đặt ra mục tiêu mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 sẽ từ 45 triệu đồng một người trở lên.

Chia theo khu vực, nông dân vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ mức thu nhập từ 36 triệu đồng; vùng Đồng bằng sông Hồng là từ 50 triệu đồng/người trở lên; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên là từ 41 triệu đồng/người trở lên; vùng Đông Nam Bộ là từ 59 triệu đồng/người trở lên; Đồng bằng sông Cửu Long là từ 50 triệu đồng/người trở lên.

Mức thu nhập này trung bình sẽ tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2015. Theo tổng kết từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân ở nông thôn đã đạt 24,4 triệu đồng/người/năm, tăng 1,9 lần so với năm 2010.

Các tiêu chí đáng chú ý khác trong Bộ tiêu chí gồm:

- Tiêu chí giao thông gồm các nội dung: Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

- Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm gồm các nội dung: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng quản lý Nhà nước, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng