Đầu tư phát triển

Giảm diện tích một khu công nghiệp ở Long An từ 100ha còn gần 30ha

Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt của tỉnh Long An sẽ giảm diện tích từ gần 100ha xuống còn khoảng 30ha. Dự án này của CTCP Hồng Đạt, mới được phê duyệt quy hoạch 1/2.000 năm ngoái.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.

Theo đó, giảm diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1.857ha xuống còn 1787ha.

Trong đó Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt giảm từ 99,4 ha xuống còn 29,4 ha.

Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt là 1 trong 14 nằm trong tổng thể Khu công nghiệp Đức Hòa III, do CTCP Hồng Đạt làm chủ đầu tư. Dự án mới được phê duyệt quy hoạch 1/2.000 cách đây 1 năm.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, Long An sẽ bổ sung Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa với diện tích 78 ha.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An không thay đổi.

Đối với phần diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt được điều chỉnh giảm (70 ha), UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm quy hoạch, xác định quy mô, mục đích sử dụng đất, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật đầu tư, nhà ở và đất đai có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An tổ chức thực hiện Quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập Khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định.

Đồng thời lập và trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện các thủ tục về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xử lý nước thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng