Tin mới

BID, GAS, APC, SMC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng hợp thông tin giao dịch cổ phiếu trên HSX, HNX.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV-BID): Công đoàn BID chưa bán được 470.000 cổ phiếu như đã đăng ký, giữ nguyên lượng cổ phiếu sở hữu là 10.124.594 đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 30/3-30/4/2017.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV Gas- GAS): Ông Bùi Ngọc Quang là phó tổng giám đốc công ty đăng ký bán 40.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 70.000 đơn vị còn 30.000 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/5 đến 27/6/2017.

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC): Bà Võ Thùy Dương là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đăng ký mua 100.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.819.390 đơn vị lên 2.919.390 đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 29/5 đến 27/6/2017.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ông Nguyễn Ngọc Anh là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đã mua 200.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.533.463 đơn vị tương đương tỷ lệ 18,75% lên 5.733.463 đơn vị tương đương tỷ lệ 19,42%. Giao dịch thực hiện từ 27/4 đến 22/5/2017.

Ông Nguyễn Ngọc Anh đăng ký mua tiếp 200.000 cổ phiếu để nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 5.933.463 đơn vị tương đương tỷ lệ 20,1%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/5-23/6/2017.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng