Tin mới

Heabeco (EBS): Quý 2 lãi 6,5 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ

Do quý 1 Heabeco (EBS) kinh doanh thua lỗ nên lũy kế 6 tháng công ty chỉ lãi ròng hơn 4 tỷ đồng vẫn tăng 33% so với cùng kỳ 2016.

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã CK: EBS) đã công bố BCTC quý 2/2017.

Riêng quý 2/2017, doanh thu thuần đạt gần 74 tỷ đồng tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt gần 22 tỷ đồng tăng 83% so với quý 2/2016.

Trong kỳ đáng chú ý chi phí bán hàng tăng vọt lên mức hơn 11 tỷ đồng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, kết quả EBS lãi ròng 6,5 tỷ đồng tăng 63% so với quý 2/2016.

Trước đó vào quý 1/2017, EBS báo lỗ 2,4 tỷ đồng nên lũy kế 6 tháng đầu năm công ty đạt hơn 4 tỷ đồng LNST vẫn tăng trưởng 33% so với cùng kỳ 2016.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, các cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu 2017 đạt 176 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến lại giảm 8%, đạt hơn 13 tỷ đồng. Cổ tức 2017 dự kiến từ 9-10%. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm EBS mới hoàn thành được 38% mục tiêu lợi nhuận.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng