Bảo lãnh dự án: Mừng ít lo nhiều

Bảo lãnh dự án: Mừng ít lo nhiều

Mặc dù các ngân hàng đã có văn bản hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước, nhưng khi chủ đầu tư hỏi về thủ tục bảo lãnh thì họ vẫn lúng túng về quy trình thực hiện.