EHome 5 – The Bridgeview cất nóc

EHome 5 – The Bridgeview cất nóc

Đạt tỷ lệ bán hàng gần 95% toàn dự án sau hơn một năm ra đời, đến nay The Bridgeview đã chính thức cất nóc và là “căn hộ trong mơ” của rất nhiều khách hàng.