Chứng khoán toàn cầu khởi sắc

Chứng khoán toàn cầu khởi sắc

Các thị trường chứng khoán lớn đồng tăng điểm sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, không có cơ sở nào cho thấy nhân dân tệ sẽ giảm tiếp, ngược lại có thể tăng trong tương lai.

Đằng sau việc Kinh Đô chia cổ tức khủng

Đằng sau việc Kinh Đô chia cổ tức khủng

“Việc doanh nghiệp phải bán mảng kinh doanh, sau đó tiến hành chi trả cổ tức “khủng” và mua lại cổ phiếu quỹ có vẻ hơi giống câu chuyện của cổ phiếu KDC”.