Tiêu điểm

Tổng công ty Đức Giang đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng doanh thu năm 2017, dự kiến trả cổ tức 35%

Đức Giang thông qua kế hoạch 3.286 tỷ đồng tổng doanh thu năm 2018, tăng 10% so với thực hiện năm 2017 và lợi nhuận tăng 7% lên mức 48 tỷ đồng.

Tổng công ty Đức Giang – CTCP (mã DUGARCO) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Cụ thể, Đức Giang thông qua kết quả đạt 3.018 tỷ đồng doanh thu năm 2017, tăng 9% so với năm 2016 và vượt 10% kế hoạch năm. Về lợi nhuận, công ty lãi 45 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016 và vừa vặn hoàn thành chỉ tiêu năm 2017.

Đức Giang thông qua kế hoạch 3.286 tỷ đồng tổng doanh thu năm 2018, tăng 10% so với thực hiện năm 2017 và lợi nhuận tăng 7% lên mức 48 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được năm 2017, Đức Giang dự kiến chia cổ tức 35% vốn điều lệ cho cổ đông và việc chi trả thực hiện trước ngày 30/6/2018.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác