Chiêu kiếm tiền từ cơn sốt Pokemon Go

Chiêu kiếm tiền từ cơn sốt Pokemon Go

Từ mở quán trà đá, nhận phí "nạp bóng" đến bán tài khoản Pokemon Go...đang tạo ra khoản thu nhập có thể lên tới tiền triệu cho nhiều cá nhân.