Tín dụng ngoại tệ: Mở mà vẫn chặt

Tín dụng ngoại tệ: Mở mà vẫn chặt

Sau 2 tháng ngưng cho vay, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại cho vay USD ngắn hạn trở lại đối với các DN xuất khẩu cần vốn để trang trải chi phí sản xuất, chế biến trong nước.