Tính 2 mặt của siết tín dụng ngoại tệ

Tính 2 mặt của siết tín dụng ngoại tệ

Quy định mới trong Thông tư 24 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) nhằm dần chuyển từ quan hệ tín dụng sang quan hệ mua bán ngoại tệ, góp phần làm giảm hiện tượng đôla hóa trong nền kinh tế.