Tỷ giá - Lãi suất

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng 1,99%

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng ở mức 1,99% đối với VND và 0,23% đối với USD.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về hoạt động của thị trường liên ngân hàng tuần từ 06-10/07/2015, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 71.182 tỷ đồng (bình quân 14.236 tỷ đồng/ngày), giảm 40.933 tỷ đồng so với tuần từ 29/6 – 03/7/2015.

Tổng doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt 52.025 tỷ đồng (bình quân khoảng 10.405 tỷ đồng/ngày), tăng 12.258 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 44% tổng doanh số giao dịch VND) và 1 tuần (chiếm 31%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 53% và 18% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng ở mức 1,99% đối với VND và 0,23% đối với USD.

Lãi suất ngân hàng đang ở mức ổn định

Lãi suất huy động và cho vay ổn định   

Lãi suất huy động bằng VND trong tuần tương đối ổn định. Hiện, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng.

Lãi suất huy động từ 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Về lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm.

 Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-6,7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,7%/năm.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác