Đạm Ninh Bình đã lỗ 2.700 tỷ đồng

Đạm Ninh Bình đã lỗ 2.700 tỷ đồng

Lỗ lũy kế của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tới hết tháng 6/2016 là 2.692 tỷ đồng và Nhà máy mới hoạt động chưa được 100 ngày từ đầu năm tới nay.
Tin Mới
Tin Nóng