Người trồng rau điêu đứng sau bão

Người trồng rau điêu đứng sau bão

Hàng ngàn héc ta hoa màu tại các xã: Vũ Phúc, Vũ Chính, Phú Xuân, Vũ Lạc, Hoàng Diệu (nơi tập trung những cánh đồng chuyên trồng rau của TP.Thái Bình) đã bị hư hại. Nhiều gia đình trở nên trắng tay sau cơn bão số 5, số 6 đi qua.