Đổi tiền lẻ 'nóng' những ngày cận Tết

Đổi tiền lẻ 'nóng' những ngày cận Tết

Nhu cầu tiền lẻ mới những ngày giáp Tết tăng mạnh khiến nhân viên ngân hàng bù đầu hơn. Chợ đen cũng sôi động với dịch vụ này, có nơi hét phí 50-60% đối với mệnh giá nhỏ 200 đồng.