Cổ phần hóa ngân hàng chỉ là hình thức!

Cổ phần hóa ngân hàng chỉ là hình thức!

Các ngân hàng thương mại nhà nước có chức năng tương tự nhau cùng cạnh tranh, trong khi khối ngân hàng thương mại lại có vấn đề về quản trị và hiệu quả hoạt động.

PVFCCo-SE đăng ký niêm yết trên HNX

PVFCCo-SE đăng ký niêm yết trên HNX

Công ty đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán PSE. Tổng lượng chứng khoán đăng ký niêm yết là 12,5 triệu đơn vị.
123