Điểm mặt ‘chúa Chổm’ địa ốc tại Hà Nội

Điểm mặt ‘chúa Chổm’ địa ốc tại Hà Nội

Trong số các chủ đầu tư bất động sản còn nợ thuế mà Cục Thuế Hà Nội vừa nhắc nhở, có dự án vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhưng cũng có những dự án gần như đã bán hết hàng.
123