UBCKNN xử phạt 146 trường hợp trong năm 2015

UBCKNN xử phạt 146 trường hợp trong năm 2015

Chịu mức xử phạt nặng nhất trong năm 2015 thuộc về một cá nhân là ông Trần Thanh Hữu, với số tiền phạt 705 triệu đồng do có hành vi thao túng giá cổ phiếu CMI,...
123