VCBS: Giá dầu khó duy trì mức dưới 60 USD/thùng trong dài hạn

VCBS: Giá dầu khó duy trì mức dưới 60 USD/thùng trong dài hạn

Điểm hòa vốn của 90% công ty khai thác dầu đá phiến tại Hoa Kỳ là từ 60 USD/thùng trở lên. Nếu giá dầu tiếp tục giảm sâu trong thời gian dài thì đa số các công ty khai thác dầu đá phiến sẽ phải giảm hoạt động, ngưng triển khai để tránh bị lỗ.
12